top of page

TSSF/CMAS 3 Yıldız Dalıcı Eğitimi

KATILIM ŞARTLARI:
18 yaşını doldurmuş olmak.
İki yıldız dalıcı ya da federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak.
İki yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek.
En az ilköğretim diplomasına sahip olmak.
Federasyonun ilk yardım, yön bulma ve derin dalış uzman dalıcı belgelerine sahip olmak.
Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak.
TSSF/CMAS 3 Yıldız dalıcı kursu teorik ve pratik eğitimlerden oluşmaktadır.
Teorik eğitimlerde: Küçük tekne kullanımı, navigasyon (yön bulma), sualtı arama ve kurtarma, kompresör kullanımı, problem yönetimi, grup dalış organizasyonu, fizik fizyoloji genel tekrarı ve dalış malzemeleri genel tekrarı konularında bilgi sahibi olması hedeflenir. Teori eğitiminin ardından yapılacak olan sınavda başarılı olan dalıcı adayları pratik eğitimlere katılmaya hak kazanırlar.
Pratik eğitimlerde: Küçük tekne kullanımı, pusulalı ve pusulasız (doğal) navigayon (yön bulma) becerileri, dalış liderliği, dalış brifingi verme, dalış asistanlığı becerileri ve kompresör kullanımı konularında yeterli pratiğe sahip olunması hedeflenir.
Eğitimi başarıyla tamamlayarak üç yıldız dalıcı kimliği almaya hak kazanan dalıcı; her düzeyde dalıcılara sualtında liderlik yapabilecek beceri ve deneyime sahip olan dalıcıdır. Liderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Liderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

KURSA KATILIM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
Nüfus kağıdı fotokopisi.
2 Adet fotoğraf.
Sağlık bildirim formu. (Tarafımızdan verilecektir.)
Kurs katılım formu. (Tarafımızdan verilecektir.)
2 yıldız dalıcı belgesinin aslı

TSSF/CMAS 3 YILDIZ DALICI EĞİTİMİ SONUNDA VERİLECEK BELGELER:
Tüm dünyada geçerli uluslararası TSSF/CMAS 3 yıldız dalıcı brövesi.
TSSF/CMAS duvar diploması.
TSSF/CMAS 3 Yıldız dalıcı eğitimi kitabı.
TSSF/CMAS dalış kayıt defteri.

bottom of page